Processing may take a few seconds...

Article


Title

Sprawozdanie z sympozjum naukowego ,,Rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3 (23)

Article type

communique

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
Pages (from - to)

215 - 218