Processing may take a few seconds...

Article


Title

Perspektywy zaangażowania polskich kontyngentów wojskowych w operacje wielonarodowe

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 4 (24)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kontyngenty wojskowe
  • Operacje wielonarodowe
  • Terroryzm
  • Polska
Pages (from - to)

36 - 60

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0