Processing may take a few seconds...

Article

Title

Perspektywy zaangażowania polskich kontyngentów wojskowych w operacje wielonarodowe

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 4 (24)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kontyngenty wojskowe
  • Operacje wielonarodowe
  • Terroryzm
  • Polska
Pages (from - to)

36 - 60

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]