Processing may take a few seconds...

Article

Title

Efektywność podsystemu technicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie zabezpieczenia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wielonarodowych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 12 (CD)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wielonarodowa
  • Operacje wielonarodowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
Pages (from - to)

253 - 269

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]