Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Territorial Logistics System in the Aspect of Support of Polish Military Contingents in Multinational Operations Abroad

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Rocznik: 2017 | Tom: t. 106 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Polski Kontyngent Wojskowy
  • Logistyka wojskowa
  • Systemy logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Siły Zbrojne RP
EN
  • Combat service support
  • Logistic support of Polish military contingents
  • Logistic system of Polish Armed Forces
  • Territorial logistic support system
Streszczenie

PL Niniejszy artykuł dotyczy problematyki wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) realizujących zadania poza granicami kraju. Celem opracowania jest identyfikacja zadań, jakie terytorialny system zabezpieczenia logistycznego realizuje na rzecz kontyngentów wojskowych uczestniczących w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Autor przedstawia dostępne opcje organizacji zabezpieczenia logistycznego PKW, w tym rozwiązania logistyki wielonarodowej. Następnie opisuje rolę poszczególnych elementów systemu logistycznego SZ RP w zakresie wsparcia PKW, poddając szczególnej analizie zadania realizowane przez jednostki terytorialny system zabezpieczenia logistycznego, tj. regionalne bazy logistyczne i wojskowe oddziały gospodarcze.

EN The article concerns the problems of the logistic support of Polish military contingents (PMC) performing tasks outside the country. The aim of the study is to identify the tasks that the territorial logistic system performs for military contingents participating in multinational operations outside the country. The author presents available options of the organization of logistic support of PMC, including multinational logistics solutions. Then describes the role of the individual elements of the logistics system of Polish Armed Forces in the support of PMC, subjecting specific analysis tasks carried out by the units of territorial logistic support system i.e. regional logistic bases and military support units.

Data udostępnienia online

28.09.2017

Strony (od-do)

66 - 78

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dce94bce-db56-4233-b3f6-3780c9b550ec

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1

Publikacja indeksowana w

BazTech