Processing may take a few seconds...

Article

Title

Efektywność procesów zabezpieczenia logistycznego wojsk w operacjach wielonarodowych.

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN The effectiveness of combat logistic support processes in multinational operations

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wielonarodowa
  • Operacje wielonarodowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
Pages (from - to)

346 - 356

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]