Processing may take a few seconds...

Dissertations

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: autor = Józef Janczak, type = all types, organization = all organisational units, dissertations from years 2016 - 2019, sort by = dissertation date descending

Search results (7)

 • 1.
  Ochrona danych osobowych w powiązaniu z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w wybranych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska / Krzysztof Cygańczuk (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 272 s.

  Dissertation
 • 2.
  Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu: rozprawa doktorska / Ewa Nowak (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD), Wiesław Krzeszowski (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 307 s.

  Dissertation
 • 3.
  Organizacja i funkcjonowanie wojskowej poczty polowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z operatorami pocztowymi : rozprawa doktorska / Wojciech Nowakowski (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 337 s.

  Dissertation
 • 4.
  Bezpieczeństwo elektronicznych instrumentów płatniczych w Polsce : rozprawa doktorska / Jarosław Biegański (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2017 - 212 s.

  Dissertation
 • 5.
  Elektroniczny system identyfikacji statków powietrznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Jerzy Kwika (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2017 - 193 s.

  Dissertation
 • 6.
  Informatyczne wspomaganie zarządzania wojskowym oddziałem gospodarczym: rozprawa doktorska / Mariusz Kozioł (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2017 - 465 s.

  Dissertation
 • 7.
  Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu : rozprawa doktorska / Arkadiusz Wochnowicz (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2017 - 212 s.

  Dissertation