Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności (Zegrze)
  • Absolwenci szkół wojskowych
  • Awans zawodowy
  • Korpus osobowy łączności i informatyki
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

212

Signature of printed version

A/483 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor