Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo elektronicznych instrumentów płatniczych w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo
  • Płatności elektroniczne
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

212

Signature of printed version

A/314 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 173-181. Streszczenie w języku angielskim

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor