Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Elektroniczny system identyfikacji statków powietrznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Identyfikacja
  • Statki powietrzne
  • Systemy (wojsk.)
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

193

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/461 + CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2017

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor