Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Informatyczne wspomaganie zarządzania wojskowym oddziałem gospodarczym : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Systemy informatyczne zarządzania
  • Zarządzanie
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

465

Signature of printed version

A/425+CD

Comments

Bibliografia na stronach 381-391

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor