Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zadania obronne samorządu terytorialnego

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Problematyka niniejszego opracowania dotyczy podmiotowych, przedmiotowych, procesualnych i funkcjonalnych aspektów działalności organów samorządu terytorialnego oraz współdziałających z nimi organów administracji rządowej, zespolonej i niezespolonej w obronie narodowej RP. Niniejsze opracowanie stanowi zaktualizowaną prezentację obecnego stanu rzeczy w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w obronie narodowej RP. Z tego też względu w jego przygotowaniu wzięły udział osoby mające teoretyczny dorobek i praktyczne doświadczenie w tej materii.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

16.05.2019

Number of pages

199

ISBN

978-83-7523-706-1

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438021

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
  • System obronny państwa
Obligatory copy

yes

Published in

Book series: Wyższe Kursy Obronne

Chapters
Pojecie, istota i zakres zadań obronnych (p. 12-21)
Zależności zachodzące między poszczególnymi organami administracji publicznej, działającymi na terenie województwa i ich wpływ na realizację zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego (p. 70-99)
Możliwości organów samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych (p. 99-125)
Funkcje i zadania organów samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w dziedzinie obronnej (p. 126-133)
Zapewnienie ciągłości władzy i administracji (p. 139-142)
Zapewnienie materialnych, informacyjnych i duchowych podstaw egzystencji ludności (p. 142-145)
Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego (ochrona życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska przed skutkami kryzysu polityczno-militarnego i wojny) (p. 145-150)
Zapewnienie ciągłości funkcjonowania gospodarki narodowej (p. 150-153)
Ochrona osób, obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesów gospodarczych państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa (p. 154-158)
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (p. 158-164)
Zarządzanie bezpieczeństwem na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego (p. 168-188)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0