Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zadania obronne samorządu terytorialnego : materiał studyjny

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Edition

Wydanie uzupełnione i poprawione.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

199

ISBN

978-83-7523-706-1

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19007400&view=1

Keywords
PL
  • Samorząd terytorialny
  • System obronny państwa
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Wydanie uzupełnione i poprawione, stan prawny na dzień 1 października 2018 r. / aktualizacja i uzupełnienie Waldemar Kitler, Robert Dynak.

Published in

Book series: Wyższe Kursy Obronne

Chapters
Pojecie, istota i zakres zadań obronnych (p. 12-21)
Zależności zachodzące między poszczególnymi organami administracji publicznej, działającymi na terenie województwa i ich wpływ na realizację zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego (p. 70-99)
Możliwości organów samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych (p. 99-125)
Funkcje i zadania organów samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w dziedzinie obronnej (p. 126-133)
Zapewnienie ciągłości władzy i administracji (p. 139-142)
Zapewnienie materialnych, informacyjnych i duchowych podstaw egzystencji ludności (p. 142-145)
Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego (ochrona życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska przed skutkami kryzysu polityczno-militarnego i wojny) (p. 145-150)
Zapewnienie ciągłości funkcjonowania gospodarki narodowej (p. 150-153)
Ochrona osób, obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesów gospodarczych państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa (p. 154-158)
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (p. 158-164)
Zarządzanie bezpieczeństwem na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego (p. 168-188)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20