Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zapewnienie ciągłości władzy i administracji

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

139 - 142

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego : materiał studyjny

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20