Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania gospodarki narodowej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja rządowa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Gospodarka narodowa
  • Obrona narodowa
  • Prawo
  • Przedsiębiorcy
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

150 - 153

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego : materiał studyjny

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20