Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Możliwości organów samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obrona państwa
  • Prawo
  • Samorząd terytorialny
  • Samoobrona
  • System obronny państwa
  • Sytuacje kryzysowe
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Pages (from - to)

99 - 125

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego : materiał studyjny

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20