Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego (ochrona życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska przed skutkami kryzysu polityczno-militarnego i wojny)

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Zagrożenie bezpieczeństwa
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

145 - 150

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0