Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pojecie, istota i zakres zadań obronnych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

12 - 21

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego : materiał studyjny

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other