Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zapewnienie materialnych, informacyjnych i duchowych podstaw egzystencji ludności

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja samorządowa
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Ochrona ludności
  • Sytuacje kryzysowe
Pages (from - to)

142 - 145

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0