Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zależności zachodzące między poszczególnymi organami administracji publicznej, działającymi na terenie województwa i ich wpływ na realizację zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo
  • Obronność
  • Planowanie obronne
  • Porządek publiczny
  • Prawo
  • Samorząd terytorialny
  • Wojewoda
Strony (od-do)

70 - 99

Książka

Zadania obronne samorządu terytorialnego : materiał studyjny

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne