Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zależności zachodzące między poszczególnymi organami administracji publicznej, działającymi na terenie województwa i ich wpływ na realizację zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Planowanie obronne
  • Porządek publiczny
  • Prawo
  • Samorząd terytorialny
  • Wojewoda
Abstract

PL Rozpatrywanie wszelkich relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi organami administracji publicznej w województwie rodziłoby potrzebę dokonania szczegółowych analiz kilkuset aktów prawnych. Stąd też nieodzowne jest przyjęcie pewnych ograniczeń i skupienie się nad pakietem regulacji wpływających w zasadniczy sposób na możliwości realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego. Do poniższych analiz przyjęto następujące założenia: 1) rozpatrzeniu podlegają relacje:-w czasie normalnego (pokojowego) funkcjonowania państwa; w sytuacji kryzysu w stosunkach międzynarodowych, który w warunkach jego dalszej eskalacji może (ale nie musi) przerodzić się w lokalny lub globalny konflikt zbrojny, jeżeli właściwe organy władzy państwowej nie zdecydowały się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego (chodzi więc o tzw. "kryzys polityczno-militarny"); w sytuacji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego; 2) rozpatrywane relacje wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni (ale mający istotne znaczenie) na możliwość realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego; 3) podstawę rozważań stanowią przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia lipca 1997 r.

Pages (from - to)

70 - 99

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0