Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zależności zachodzące między poszczególnymi organami administracji publicznej, działającymi na terenie województwa i ich wpływ na realizację zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo
  • Obronność
  • Planowanie obronne
  • Porządek publiczny
  • Prawo
  • Samorząd terytorialny
  • Wojewoda
Pages (from - to)

70 - 99

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego : materiał studyjny

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20