Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Porządek publiczny
  • Samorząd terytorialny
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Pages (from - to)

158 - 164

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0