Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Marek Bielecki, organization = all organisational units, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (11)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2019 r. ( sygn. akt II SA/Sz 451/19) / Marek Bielecki (IP) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2020, t.12, p. 321-329

  Scholarly article 40
 • 2.
  Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne. / Marek Bielecki (IP) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2020, t.12, p. 331-336

  Review 40
 • 3.
  Wolności i prawa polityczne dziecka / Marek Bielecki (IP) // Studia Prawnoustrojowe - 2019, nr 45, p. 7-25

  Scholarly article 20
 • 4.
  Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty / Marek Bielecki (WBN) // Zeszyty Naukowe KUL - 2018, t. 61, nr 1, p. 159-178

  Scholarly article 1
 • 5.
  Opinia prawna w sprawie kwalifikacji do nauczania etyki nauczyciela, który ukończył studia na kierunku innym niż nauczany przedmiot / Marek Bielecki (WBN) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2018, t. 10, nr 1, p. 307-315

  Scholarly article 8
 • 6.
  Status osoby duchownej w związku wyznaniowym "Świadkowie Jehowy w Polsce" / Marek Bielecki (WBN) // Studia z Prawa Wyznaniowego - 2018, t. 21, p. 123-140

  Scholarly article 7
 • 7.
  Wolność religijna Kościołów i związków wyznaniowych według regulacji polskiego prawa karnego / Marek Bielecki (WBN) // Nurt SVD. Półrocznik religioznawczo-misjologiczny - 2018, t. 144, p. 215-231

  Scholarly article 9
 • 8.
  Opinia prawna na temat legitymacji prawnej parafii katolickiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ustrzykach Dolnych do uczestniczenia w postępowaniu rewindykacyjnym / Marek Bielecki (WBN) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2017, t. 9, nr 1, p. 267-284

  Scholarly article 8
 • 9.
  Przetwarzanie danych osobowych przez Świadków Jehowy / Marek Bielecki (WBN) // Przegląd Prawno-Ekonomiczny - 2017, nr 40 (3), p. 267-284

  Scholarly article 8
 • 10.
  Stosunki miedzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w programach partii politycznych, tworzących sejm VII i VIII kadencji / Marek Bielecki (WBN) // Przegląd Prawno-Ekonomiczny - 2017, nr 39 (2), p. 196-216

  Scholarly article 8
 • 11.
  Zrzeszenia katolickie w Tomaszowie Lubelskim w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Zarys problematyki. / Marek Bielecki (WBN) // Rocznik Tomaszewski - 2017, nr 6, p. 233-255

  Scholarly article 1