Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Paweł Majdan, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (25)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Concept of the platform architecture for data integration from the Border Guard observation systems / Grzegorz H. Kasprowicz, Krzysztof T. Poźniak, Wojciech M. Zabołotny, Zbigniew M. Wawrzyniak, Andrzej Wojeński, Dariusz Mielnik, Sebastian Brawata, Paweł Mazurek, Piotr Sienkiewicz, Wojciech Rosiński, Błażej Wereszko, Agnieszka Grzeczka, Gustaw Mazurek, Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WW), Paweł Stobiecki (WBN) // W: Proceedings of SPIE. Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019 : Volume 11176 / red. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk - Bellingham, Washington, United States : SPIE, 2019

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  Contemporary threats to the security of Europe in the second decade of the 21st century / red. Andrzej Soboń (WBN), Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 441 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 3.
  Współczesne dylematy w funkcjonowaniu systemu obronnego RP : aspekt niemilitarny / Dariusz Nowak (WBN), Paweł Majdan (WW) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 209-220

  Chapter in monograph 5
 • 4.
  Zagrożenia w cyberprzestrzeni w krajach słabo rozwiniętych / Paweł Majdan (WW) // W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się / red. Marta Gębska (WBN), Joanna Modrzejewska-Leśniewska - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 217-228

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w dobie ataków cybernetycznych / Paweł Majdan (WBN) // W: Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym / red. Bogdan Grenda (WBN), Anna Aleksandra Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 334-348

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań. / red. Paweł Majdan (WW), Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018

  Scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 7.
  Critical Infrastructure as Target of Cybernetic Attacks / Paweł Majdan (WW) // W: Challenges and threats to international security / red. Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska - Warsaw, Poland : Multiprint, 2018 - p. 95-108

  Chapter in monograph 5
 • 8.
  Epimilitaris 2018 : medyczne aspekty użycia czynników broni masowego rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych / red. Paweł Majdan (WBN), Anna Mróz-Jagiełło (WBN) - Ryn, Polska Warszawa, Polska : Stowarzyszenie Wspólnot Obronnych, 2018 - 187 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 5
 • 9.
  Europa i świat w obliczu współczesnego terroryzmu / Paweł Majdan (WBN), Dariusz Nowak (WBN) // W: Epimilitaris 2018 : medyczne aspekty użycia czynników broni masowego rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych / red. Paweł Majdan (WBN), Anna Mróz-Jagiełło (WBN) - Ryn, Polska Warszawa, Polska : Stowarzyszenie Wspólnot Obronnych, 2018 - p. 91-104

  Chapter in monograph / paper 5
 • 10.
  Komunikowanie w cyberprzestrzeni / Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Paweł Majdan (WBN) // Ekonomiczne Problemy Usług - 2018, nr 131 (2), p. 265-274

  Scholarly article 8
 • 11.
  Sektor bankowy w obliczu wirtualnych środków płatniczych / Paweł Majdan (WW) // W: Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 1, Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne / red. Marta Gębska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 162-178

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 2, Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe / red. Marta Gębska (WBN), Paweł Majdan (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 232 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 13.
  Analiza diagnostyczna sieci społecznych oraz model cyberprzestrzeni państwa z uwzględnieniem roli mediów społecznościowych / Bogdan Grenda (WZiD), Radosław Bielawski (WBN), Paweł Majdan (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

 • 14.
  Contracting logistic services by military airports on the civil market / Bogdan Grenda (WBN), Edyta Ślachcińska, Paweł Majdan (WBN) // W: International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI) : conference proceedings / red. Yue Xiao-Guang, Michael Mcaleer - Bangkok, Thailand : Volkson Press, 2017 - p. 242-246

  Chapter in monograph / paper 5
 • 15.
  Cyberterrorism as a modern security threat / Paweł Majdan (WBN) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - 2017, nr 1, p. 161-171

  Scholarly article 8
 • 16.
  Improving the Critical Infrastructure Protection System / Bogdan Grenda (WBN), Edyta Ślachcińska, Paweł Majdan (WBN) // W: Vision 2020 : Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth : proceedings of the 30st International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 8-9 November 2017 Madrid, Spain / red. Khalid S. Soliman - Madryt, Spain : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017 - p. 1204-1213

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 17.
  Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego / Bogdan Grenda (WZiD), Paweł Majdan (WW), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 131 s.

 • 18.
  Kierunki rozwoju bezzałogowych statków powietrznych / Paweł Majdan (WBN) // W: Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego / red. Radosław Bielawski (WBN), Bogdan Grenda (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 209-219

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Model walki informacyjnej w warunkach rozwoju cyberprzestrzeni państwa w sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.22.1.0 / Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WBN), Radosław Bielawski (WBN) / Warsaw, Poland : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 132 s.

  Research work
 • 20.
  Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń : Epimilitaris 2017 / Paweł Piotr Majdan (WW), Anna Mróz-Jagiełło (WBN) / red. Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Adam Brzozowski (WBN) - Ryn, Polska Warszawa, Polska : Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, 2017 - 212 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 21.
  Płaszczyzna współpracy jednostki wojskowej z samorządem lokalnym na przykładzie lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny / Edyta Ślachcińska, Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WBN) // [Acta Universitatis Wratislaviensis]. Socjologia - 2017, nr 69, p. 275-285

  Scholarly article 1
 • 22.
  Siły powietrzne jako instrument realizacji interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.17.1.0 / Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WBN), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

  Research work
 • 23.
  Terrorist Threats for the Critical Infrastructure of the State / Bogdan Grenda (WBN), Edyta Ślachcińska, Paweł Majdan (WBN) // W: Proceedings of the 2017 International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2017) - Paris, France : Atlantis Press, 2017 - p. 165-169

  Chapter in monograph / paper 20 15
 • 24.
  Wieloaspektowa ewaluacja wykorzystania mediów społecznościowych na potrzeby kierowania SBN RP (ewaluacji ryzyka cyberzagrożeń BN) : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.21.2.0 / Radosław Bielawski (WBN), Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WBN) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 170 s.

  Research work
 • 25.
  Wieloaspektowa i wielowariantowa ewaluacja adekwatności opracowywanych modeli walki informacyjnej w cyberprzestrzeni na potrzeby ewaluacji ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.22.2 / Bogdan Grenda (WZiD), Paweł Majdan (WW), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 123 s.

  Research work