Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zagrożenia w cyberprzestrzeni w krajach słabo rozwiniętych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Afryka
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Internet
  • Rzeczywistość wirtualna
Pages (from - to)

217 - 228

Comments

Netografia na stronie 228. Streszczenie w języku angielskim

Book

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20