Processing may take a few seconds...

Book

Title

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

321

ISBN

978-83-7523-734-4

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19009179

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Kraje rozwijające się
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia przy poszczególnych pracach.

Chapters
Państwa rozwijające się : ujęcie teoretyczne w kontekście ekonomiczno-społecznym (p. 11-31)
Wskaźniki rozwoju i bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego i politycznego : kontekst państw rozwijających się i regionalnych dysproporcji (p. 33-71)
Wielowymiarowe wskaźniki rozwoju i bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego : kontekst globalny (p. 73-111)
Państwa rozwijające się w wybranych klasycznych koncepcjach geopolitycznych (p. 113-136)
Procesy integracyjne a państwa rozwijające się w regionie Południowego Pacyfiku (p. 137-154)
Zagrożenia w cyberprzestrzeni w krajach słabo rozwiniętych (p. 217-228)
Postęp technologiczny w państwach rozwijających się (p. 229-251)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20