Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wskaźniki rozwoju i bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego i politycznego : kontekst państw rozwijających się i regionalnych dysproporcji

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Demografia
 • Konsumpcja (ekonomia)
 • Kraje rozwijające się
 • Rozwój gospodarczy
 • Migracje
 • Rozwój społeczny
 • Zdrowie publiczne
Pages (from - to)

33 - 71

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 70-71. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0