Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Postęp technologiczny w państwach rozwijających się

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Afryka
  • Cyfryzacja
  • Internet
  • Kraje rozwijające się
  • Postęp
  • Technologia informacyjna (IT)
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

229 - 251

Uwagi

Netografia na stronie 251. Streszczenie w języku angielskim

Książka

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0