Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Postęp technologiczny w państwach rozwijających się

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Afryka
  • Cyfryzacja
  • Internet
  • Kraje rozwijające się
  • Postęp
  • Technologia informacyjna (IT)
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

229 - 251

Comments

Netografia na stronie 251. Streszczenie w języku angielskim

Book

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0