Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Państwa rozwijające się : ujęcie teoretyczne w kontekście ekonomiczno-społecznym

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Ekonomia
 • Gospodarka
 • Kraje rozwinięte
 • Kraje rozwijające się
 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Międzynarodowy Instytut Statystyczny
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • Organizacje międzynarodowe
 • Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Pages (from - to)

11 - 31

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 29-31. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0