Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Państwa rozwijające się : ujęcie teoretyczne w kontekście ekonomiczno-społecznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Ekonomia
 • Gospodarka
 • Kraje rozwinięte
 • Kraje rozwijające się
 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Międzynarodowy Instytut Statystyczny
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • Organizacje międzynarodowe
 • Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Strony (od-do)

11 - 31

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 29-31. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0