Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań.

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

ISBN

978-83-65850-44-7

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo społeczne
Obligatory copy

yes

Chapters
Straż Graniczna wobec problemu handlu ludźmi w Polsce w latach 2010-2017 (p. 263-286)
System podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji kryzysowej po użyciu broni masowego rażenia (p. 354-368)
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (p. 417-442)
Conference

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym” 25 – 26 kwietnia 2018 r., 25-26.04.2018, Kielce, Polska

Total point value of MNiSW of monograph

100.0

Total point value of MNiSW for editor

20.0