Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań.

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

ISBN

978-83-65850-44-7

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo społeczne
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Straż Graniczna wobec problemu handlu ludźmi w Polsce w latach 2010-2017 (s. 263-286)
System podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji kryzysowej po użyciu broni masowego rażenia (s. 354-368)
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (s. 417-442)
Konferencja

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym” 25 – 26 kwietnia 2018 r., 25-26.04.2018, Kielce, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0