Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date of publication

2018

ISBN

978-83-65850-44-7

URL

https://koziej.pl/bezpieczenstwo-panstwa-w-swietle-zagrozen-i-nowych-wyzwan-red-naukowa-p-majdan-a-mroz-jagiello-a-zagorska-ujk-w-kielcach-warszawa-2018/

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo społeczne
Obligatory copy

yes

Chapters
Straż Graniczna wobec problemu handlu ludźmi w Polsce w latach 2010-2017 (p. 263-286)
System podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji kryzysowej po użyciu broni masowego rażenia (p. 354-368)
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (p. 417-442)
Conference

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym” 25 – 26 kwietnia 2018 r., 25-26.04.2018, Kielce, Polska

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0