Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Straż Graniczna wobec problemu handlu ludźmi w Polsce w latach 2010-2017

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Handel ludźmi
 • Niewolnictwo
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Polska
 • Praca przymusowa
 • Przestępczość zorganizowana
 • Straż Graniczna
 • Zapobieganie
 • Zwalczanie
EN
 • Border guard
 • Crime
 • Human trade
 • National security
 • Personal security
 • Poland
Strony (od-do)

263 - 286

Książka

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań.

Zaprezentowany na

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym” 25 – 26 kwietnia 2018 r., 25-26.04.2018, Kielce, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0