Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Straż Graniczna wobec problemu handlu ludźmi w Polsce w latach 2010-2017

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Handel ludźmi
 • Niewolnictwo
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Polska
 • Praca przymusowa
 • Przestępczość zorganizowana
 • Straż Graniczna
 • Zapobieganie
 • Zwalczanie
EN
 • Border guard
 • Crime
 • Human trade
 • National security
 • Personal security
 • Poland
Pages (from - to)

263 - 286

Book

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań.

Presented on

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym” 25 – 26 kwietnia 2018 r., 25-26.04.2018, Kielce, Polska

Points of MNiSW / chapter

20