Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

System podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji kryzysowej po użyciu broni masowego rażenia

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Broń masowego rażenia
  • Pomoc medyczna
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zagrożenie bezpieczeństwa
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

354 - 368

Book

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań

Presented on

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym” 25 – 26 kwietnia 2018 r., 25-26.04.2018, Kielce, Polska

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20