Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Rzeczywistość wirtualna
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

417 - 442

Book

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań

Presented on

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym” 25 – 26 kwietnia 2018 r., 25-26.04.2018, Kielce, Polska

Ministry points / chapter

20.0