Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Europa i świat w obliczu współczesnego terroryzmu

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Europa
  • Terroryzm
  • Świat
Pages (from - to)

91 - 104

Book

Epimilitaris 2018 : medyczne aspekty użycia czynników broni masowego rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych

Presented on

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2018, 16-18.04.2018, Ryn, Polska

Ministry points / chapter

5.0