Processing may take a few seconds...

Book


Title

Epimilitaris 2018 : medyczne aspekty użycia czynników broni masowego rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych

Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Ryn, Polska

Warszawa, Polska

Publisher name

Stowarzyszenie Wspólnot Obronnych

Date of publication

2018

Number of pages

187

ISBN

9788394787400

Keywords
PL
  • Broń masowego rażenia
  • Medycyna wojskowa
Chapters
Przyszłość broni masowego rażenia (p. 23-35)
Europa i świat w obliczu współczesnego terroryzmu (p. 91-104)
Broń klimatyczna : fantazja czy nowy rodzaj broni masowego rażenia? (p. 105-118)
System ochrony zdrowia w wyższych stanach gotowości (p. 119-144)
Ochrona danych osobowych w zakładach ochrony zdrowia (p. 145-157)
Conference

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2018, 16-18.04.2018, Ryn, Polska

Total point value of MNiSW of monograph

20.0

Total point value of MNiSW for editor

10.0