Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 2, Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

232

ISBN

978-83-7523-681-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910862850405606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpiecze%C5%84stwo%20spo%C5%82eczno-kulturowe&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9028265081833230963&offset=0

Keywords
PL
 • Afryka
 • Azja
 • Bliski Wschód
 • Chiny
 • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Handel ludźmi
 • Inteligentne miasta
 • Polska
 • Warmia
 • Zmiany klimatyczne
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia przy rozdziałach. Streszczenie angielskie przy rozdziałach.

Chapters
Czy Chiny stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego Azji Centralnej? (p. 11-47)
Społeczno-kulturowe postrzeganie ryzyka (p. 92-110)
Percepcja zjawiska handlu ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w oczach studentów Akademii Sztuki Wojennej (p. 125-147)
Granice agresji i obrony antropologicznej w przestrzeni kultury materialnej Warmii (p. 171-182)
Koncepcja Smart Cities jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski (p. 183-194)
Świadomość użytkownika w sieci : zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania w mediach społecznościowych i metody ich przeciwdziałaniu (p. 215-228)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0