Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 2, Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

232

ISBN

978-83-7523-681-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910862850405606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpiecze%C5%84stwo%20spo%C5%82eczno-kulturowe&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9028265081833230963&offset=0

Keywords
PL
 • Afryka
 • Azja
 • Bliski Wschód
 • Chiny
 • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Handel ludźmi
 • Inteligentne miasta
 • Polska
 • Warmia
 • Zmiany klimatyczne
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia przy rozdziałach. Streszczenie angielskie przy rozdziałach.

Chapters
Czy Chiny stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego Azji Centralnej? (p. 11-47)
Społeczno-kulturowe postrzeganie ryzyka (p. 92-110)
Percepcja zjawiska handlu ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w oczach studentów Akademii Sztuki Wojennej (p. 125-147)
Granice agresji i obrony antropologicznej w przestrzeni kultury materialnej Warmii (p. 171-182)
Koncepcja Smart Cities jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski (p. 183-194)
Świadomość użytkownika w sieci : zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania w mediach społecznościowych i metody ich przeciwdziałaniu (p. 215-228)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0