Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Społeczno-kulturowe postrzeganie ryzyka

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kultura
  • Ryzyko
  • Społeczeństwo
Pages (from - to)

92 - 110

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 109-110. Streszczenie w języku angielskim

Book

Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 2, Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0