Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Świadomość użytkownika w sieci : zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania w mediach społecznościowych i metody ich przeciwdziałaniu

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Media społecznościowe
Pages (from - to)

215 - 228

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 228. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 2, Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0