Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Percepcja zjawiska handlu ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w oczach studentów Akademii Sztuki Wojennej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Handel ludźmi
  • Polska
  • Studenci
Pages (from - to)

125 - 147

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 146-147. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 2, Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0