Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Piotr Tadeusz Dela, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (17)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Wstęp do teorii walki w cyberprzestrzeni / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 2020 - p. 13-30

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  Diagnosis of digital security (cybernetic security) / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: National security forecast : Polish perspective - Poznań, Polska : FNCE Wydawnictwo, 2019 - p. 141-149

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Digital dimension / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: National security forecast : Polish perspective - Poznań, Polska : FNCE Wydawnictwo, 2019 - p. 47-48

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Scenarios : digital safety / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: National security forecast : Polish perspective - Poznań, Polska : FNCE Wydawnictwo, 2019 - p. 42-44

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Diagnoza bezpieczeństwa cyfrowego (cybernetycznego) / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze / red. Bogdan Grenda (WBN), Piotr Grochmalski (WBN), Halina Świeboda (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 153-162

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Informational Threats Against States in Cyberspace / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Challenges and threats to international security / red. Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska - Warsaw, Poland : Multiprint, 2018 - p. 83-94

  Chapter in monograph 5
 • 7.
  Maskowanie w cyberprzestrzeni / Piotr Tadeusz Dela (WBN) // W: Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP / red. Bartosz Biernacik (WW), Grzegorz Pilarski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 31-42

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Scenariusze : bezpieczeństwo cyfrowe / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze / red. Bogdan Grenda (WBN), Piotr Grochmalski (WBN), Halina Świeboda (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 40-42

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Wymiar cyfrowy / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze / red. Bogdan Grenda (WBN), Piotr Grochmalski (WBN), Halina Świeboda (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 45-46

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Bazy danych w organizacji / Bartosz Biernacik (WW), Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Informatyka w zarządzaniu / red. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 117-161

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Cyberprzestrzeń jako obszar rywalizacji i oddziaływania zorganizowanej przestępczości / Piotr Tadeusz Dela (WBN) // W: Technologia w ochronie penitencjarnej : współpraca: człowiek - technika / red. Krzysztof Jędrzejak, Magdalena Tomaszewska-Michalak - Warszawa, Polska : Difin, 2017 - p. 53-62

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Możliwości i ograniczenia techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych : humanistyczne i technologiczne wymiary systemu bezpieczeństwa / red. Robert Poklek, Piotr Tadeusz Dela (WW) - Warszawa, Polska : Euro-Media Sp. z o.o., 2017 - p. 101-116

  Chapter in monograph 5
 • 13.
  Wybrane aspekty militaryzacji cyberprzestrzeni / Piotr DELA (WW) // W: Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych : VIII Konferencja Łączności, 27-28.04.2017 / red. Mariusz Frączek (WW), Grzegorz Pilarski (WW) - Sieradz, Polska : Mariusz Frączek, 2017 - p. 9-21

  Chapter in monograph / paper 5
 • 14.
  Wykorzystanie sieci teleinformatycznych i sieci korporacyjnych w organizacji / Bartosz Biernacik (WW), Piotr DELA (WW) // W: Informatyka w zarządzaniu / red. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 93-116

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Czynniki walki zbrojnej w kontekście cyberprzestrzeni / Piotr Tadeusz Dela (WBN) // W: Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni / red. Bartosz Biernacik (WBN), Leszek Kalman (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawca Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 35-49

  Chapter in monograph
 • 16.
  System informacyjny jako determinanta sprawności zarządzania / Piotr DELA (WW) // W: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2016 - p. 33-49

 • 17.
  Uwarunkowania operacyjno-techniczne sieci łączności / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych : VII Konferencja Łączności, 27-28.04.2016 r. / red. Mariusz Frączek (WW) - Sieradz, Polska : Mariusz Frączek, 2016

  Chapter in monograph / paper