Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System informacyjny jako determinanta sprawności zarządzania

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

33 - 49

Book

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu