Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

System informacyjny jako determinanta sprawności zarządzania

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału ---
Język publikacji

polski

Strony (od-do)

33 - 49

Książka

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu