Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Wydawca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Data opublikowania

2016

Liczba stron

295

ISBN

978-83-64090-79-0

Rozdziały