Processing may take a few seconds...

Book


Title

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Publication language

polish

Publisher name

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Date of publication

2016

Number of pages

295

ISBN

978-83-64090-79-0

Chapters