Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cyberprzestrzeń jako obszar rywalizacji i oddziaływania zorganizowanej przestępczości

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberprzestępczość
  • Przestępczość
  • Rzeczywistość wirtualna
Pages (from - to)

53 - 62

Book

Technologia w ochronie penitencjarnej : współpraca: człowiek - technika

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0