Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Inżynieria bezpieczeństwa
  • Systemy teleinformatyczne
Pages (from - to)

101 - 116

Book

Możliwości i ograniczenia techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych : humanistyczne i technologiczne wymiary systemu bezpieczeństwa

Ministry points / chapter

5.0