Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Uwarunkowania operacyjno-techniczne sieci łączności

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Książka

Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych : VII Konferencja Łączności, 27-28.04.2016 r.

Zaprezentowany na

VII Konferencja Łączności, 27-28.04.2016 r, 27-28.04.2016, Sieradz, Polska