Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uwarunkowania operacyjno-techniczne sieci łączności

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Book

Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych : VII Konferencja Łączności, 27-28.04.2016 r.

Presented on

VII Konferencja Łączności, 27-28.04.2016 r, 27-28.04.2016, Sieradz, Polska