Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wybrane aspekty militaryzacji cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Militaryzacja
  • Rzeczywistość wirtualna
Pages (from - to)

9 - 21

Book

Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych : VIII Konferencja Łączności, 27-28.04.2017

Presented on

VIII Konferencja Łączności, 27-28.04.2017, Sieradz, Polska

Points of MNiSW / chapter

5