Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych : VIII Konferencja Łączności, 27-28.04.2017

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Dodatkowy tytuł

PL Konferencja Łączności, 8

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Sieradz, Polska

Wydawca

Mariusz Frączek

Data opublikowania

2017

Liczba stron

266

ISBN

9788394038731

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991027330829705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ewolucja%20wojskowych%20system%C3%B3w%20teleinformatycznych%20oraz&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Łączność wojskowa
  • Operacje pokojowe
  • Transmisja danych
Rozdziały
Wybrane aspekty militaryzacji cyberprzestrzeni (s. 9-21)
Mobilna sieć łączności SZ RP
Portfolio usług informatycznych dostępnych na stanowiskach dowodzenia : moda czy realne potrzeby (s. 33-48)
(NIE) Bezpieczne sieci bezprzewodowe (s. 49-57)
Konferencja

VIII Konferencja Łączności, 27-28.04.2017, Sieradz, Polska

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5,0