Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych : VIII Konferencja Łączności, 27-28.04.2017

Editors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Additional title

PL Konferencja Łączności, 8

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Sieradz, Polska

Publisher name

Mariusz Frączek

Date of publication

2017

Number of pages

266

ISBN

9788394038731

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991027330829705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ewolucja%20wojskowych%20system%C3%B3w%20teleinformatycznych%20oraz&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Łączność wojskowa
  • Operacje pokojowe
  • Transmisja danych
Chapters
Wybrane aspekty militaryzacji cyberprzestrzeni (p. 9-21)
Mobilna sieć łączności SZ RP
Portfolio usług informatycznych dostępnych na stanowiskach dowodzenia : moda czy realne potrzeby (p. 33-48)
(NIE) Bezpieczne sieci bezprzewodowe (p. 49-57)
Conference

VIII Konferencja Łączności, 27-28.04.2017, Sieradz, Polska

License type

other

Total point value of monograph

20.0

Total point value for editor

10.0