Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Portfolio usług informatycznych dostępnych na stanowiskach dowodzenia : moda czy realne potrzeby

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Informatyka
  • Stanowiska i punkty dowodzenia
  • Transmisja danych
Pages (from - to)

33 - 48

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych : VIII Konferencja Łączności, 27-28.04.2017

Presented on

VIII Konferencja Łączności, 27-28.04.2017, Sieradz, Polska

Points of MNiSW / chapter

5.0