Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = Katedra Prawa Bezpieczeństwa, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (12)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego / Piotr Milik (IP) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 126-146

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Piotr Milik (IP) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 147-174

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie działania wojskowej komisji lekarskiej jako organu administracji publicznej / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. Barbara Jaworska -Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługodzki - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer, 2020 - p. 570-580

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Komentarz do art. 14 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 60-63

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Komentarz do art. 60 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 316-317

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Komentarz do art. 61 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 317-318

  Chapter in monograph / paper 20
 • 7.
  komentarz do art. 62 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 318-320

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  komentarz do art. 63 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 320-321

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Komentarz do art. 66 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 323-326

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Komentarz do art. 67 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 326

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Korpusy i stopnie funkcjonariuszy / Piotr Milik (IP) // W: Ustawa o Służbie Ochrony Państwa : komentarz do art. 68-129 - Olsztyn, Polska : Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2019 - p. 214-250

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Prawno-administracyjne podstawy cyberbezpieczeństwa Japonii / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich / red. Joanna Marszałek-Kawa - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 130-152

  Chapter in monograph / paper 20