Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie działania wojskowej komisji lekarskiej jako organu administracji publicznej

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Orzecznictwo
  • Orzecznictwo lekarskie wojskowe
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

570 - 580

Book

Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej

Points of MNiSW / chapter

20.0