Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawno-administracyjne podstawy cyberbezpieczeństwa Japonii

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Japan
  • Security strategy
  • Security system
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Japonia
  • System obronny państwa
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

130 - 152

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 150-151. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich

Presented on

VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki, 15-17.05.2019, Toruń, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0