Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (11)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Korzystna współpraca / Mariusz Młynarczyk (CS OPBMR) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 3, p. 71-73

  Popular science article
 • 2.
  Kryształowy jubileusz / Włodzimierz Wątor (CS OPBMR) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 3, p. 53-59

  Popular science article
 • 3.
  Osiąganie wybranych zdolności / Sebastian Król (CS OPBMR), Janusz Wałachowski (CS OPBMR) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 3, p. 60-65

  Popular science article
 • 4.
  W odpowiedzi na zagrożenia / Marcin Szerszeń (CS OPBMR) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 3, p. 66-70

  Popular science article
 • 5.
  Ten perspectives on the uses of ICTs in higher education / red. Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski (CS OPBMR), Boriss Mišņevs - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 105 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 6.
  Modelowanie i symulacja architektury systemu OPBMR : sprawozdanie z projektu / Piotr Tadeusz Dela (WW), Mariusz Młynarczyk (CS OPBMR), Adam Bagniewski (CS OPBMR), Krzysztof Żwirek (AszWoj), Krzysztof Kopeć (AszWoj), Joanna Krystek (AszWoj) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017

  Scholarly monograph 100
 • 7.
  Taktyczna broń jądrowa Federacji Rosyjskiej / Marcin Szerszeń (CS OPBMR) // Wiedza Obronna - 2017, t. 260-261, nr 3-4, p. 5-14

  Scholarly article 2
 • 8.
  Zarządzanie informacjami CBRN z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (SI Promień 3.0 oraz PGO 2014) / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski (CS OPBMR) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 119 s.

  Scholarly monograph 100
 • 9.
  Cywilno-wojskowe kształcenie międzykulturowe w formie blended learningu / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WBN), Kamila Trochowska (WBN), Paweł Maciejewski (CS OPBMR) // E-Mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie - 2016, t. 3(65), p. 24-34

  Scholarly article 15
 • 10.
  Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja) / Paweł Maciejewski (CS OPBMR), Grzegorz Sznajder (AszWoj), Adam Rybka (WW) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - 101 s.

  Scholarly monograph
 • 11.
  Obrona przed bronią masowego rażenia w ochronie wojsk / Mariusz Młynarczyk (CS OPBMR) // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej - 2016, nr 4 (105), p. 116-134

  Scholarly article 8