Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie informacjami CBRN z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (SI Promień 3.0 oraz PGO 2014)

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

119

ISBN

978-83-7523-598-2

Keywords
PL
  • Obrona przed bronią masowego rażenia
  • Programy komputerowe
  • Systemy informatyczne
  • Zarządzanie kryzysowe
Obligatory copy

yes

Total point value of MNiSW of monograph

120.0