Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zarządzanie informacjami CBRN z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (SI Promień 3.0 oraz PGO 2014)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

119

ISBN

978-83-7523-598-2

Słowa kluczowe
PL
  • Obrona przed bronią masowego rażenia
  • Programy komputerowe
  • Systemy informatyczne
  • Zarządzanie kryzysowe
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0